Zvláštní případ Mnichovské dohody

  • Soubor dokumentů tvoří základní listina, čtyři dodatkové protokoly a mapa vyznačující první čtyři pásma odstupovaného území s daty vyklizení.
  • Základní listina byla vyhotovena na speciálním typu psacího stroje s velkými písmeny, který sloužil k zaznamenávání důležitých dokumentů Třetí říše.
  • Na obrázku je faksimile Mnichovské dohody s podpisy signatářů.

Takzvaná Mnichovská dohoda byla podepsána okolo jedné hodiny po půlnoci 30. září 1938 Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim, Édouardem Daladierem a Nevillem Chamberlainem. Československým zástupcům byl v Mnichově předán pouze nesignovaný opis dokumentu a druhý, stejný, dostal ministr zahraničí Kamil Krofta. První opis se ztratil, Kroftův se nyní nachází v Národním archivu.

Originál, nebo kopie?

V archivu byl po roce 1989 překvapivě objeven ještě třetí, německý text mnichovské dohody s podpisy signatářů. Vypadal jako originál, neboť nese podpisy signatářů dohody – ty opisy nemají. Do Národního archivu se dostal ze zrušeného Ústavu marxismu-leninismu, kam doputoval z ÚV KSČ...

„Pomyšlení, že by naše republika vlastnila originál dokumentu, bylo vzrušující – do chvíle, než odborníci z kriminalistického ústavu zjistili, že jde o velmi kvalitní faksimile, téměř nerozeznatelné od originálu. Jediný rozdíl představuje červené razítko, které se nachází na prvním listu německého originálu „Geheime Reichssache“ (Přísně tajné) a prezentační razítko archivu, který dokument převzal 20. června 1942. Je tedy pravděpodobné, že faksimile vzniklo před tímto datem,“ říká Andrea Poláčková, editorka knihy První republika 1918–1938.

Mezi přílohami v knize je právě kopie tohoto podivného exempláře, o němž nikdo netuší, jak, kdy a hlavně proč se do Československa dostal!

Přečtěte si, jak jednání v Mnichově probíhalo

Sdílejte tento článek